Voorwaarden

 

Organisatie
Het congres Krachtig lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. Een toekomst met wettelijk minimum of menselijk maximum? is ontwikkeld in samenwerking met Sardes en Uitgeverij SWP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacomin Amsterdam.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag13 juni 2013 in Congrescentrum de ReeHorst te Ede. Adres: Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede. www.reehorst.nl.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 269,00 excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties, essay en congresmateriaal. U kunt zich ook inschrijven via het online aanmeldingsformulier op onze website www.krachtigbeleid.nl. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl.
 
Kortingsregeling
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.
Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
BBMP-abonnees: BBMP-abonneesontvangen € 30,- korting op hun deelname.

Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dit hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

 

Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te geven bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 30 mei 2013 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 30 mei en 6 juni 2013 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 6 juni 2013 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Programmaontwikkeling
Wander van Es, Sardes
w.van.es@sardes.nl      
 
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
 
Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
 
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 257
1000 AG Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites:             www.krachtigbeleid.nl, www.Logacom.nl
Facebook:             www.facebook.com/Logacombv
Twitter:                 @Logacom