Krachtig lokaal onderwijs- en jeugdbeleid

Hoe halen we het beste uit onze jonge burgers? Voldoet de huidige opzet van de LEA? Moet de lokale overheid zich beperken tot het minimum dat de wet vereist? Hoe zien maatschappelijke partners de rol van de lokale overheid? Kunnen we anders met beschikbare middelen en elkaar omgaan? Bedienen we zowel achterstandsgroepen, excellenten en de middenmoot op gelijke wijze?

We staan aan het begin van nieuwe en majeure ontwikkelingen. De hoofdthema’s komen via nieuwe wet- en regelgeving tot ons. Bestuurders, ambtenaren en professionals in onderwijs en voorzieningen voor de jeugd staan daarbij voor de taak dit alles in goede banen te leiden. Daarbij weten partijen dat alle beschikbare bronnen optimaal zullen moeten worden benut om goede resultaten te kunnen behalen.

Sterker dan ooit zal een beroep worden gedaan op het vermogen van bestuurders en organisaties om tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Overal in het land zijn ook al bewegingen zichtbaar die laten zien dat verandering aanstaande is en hoe je daar op kunt anticiperen.

Tijdens dit congres komen visie, beleid, onderzoek en praktische voorbeelden aan de orde.  Wie deelneemt aan dit congres kan zich rekenen tot de voorhoede van hen die willen werken aan beleid dat werkt en betekenisvol is voor jonge burgers.

Wie kiest voor Krachtig Lokaal Onderwijs- en Jeugdbeleid kiest er voor om samen met anderen aan een beloftevolle toekomst te werken. Een toekomst die recht doet aan alle talenten van alle kinderen!

Dit congres is bedoeld voor:
Wethouders, schoolbestuurders, bestuurders van welzijnsinstellingen, beleidsambtenaren onderwijs en jeugd van gemeenten en directieleden van scholen PO en VO.


Het initiatief voor dit congres wordt ondersteund door:

Bij deelname aan dit congres ontvangt u gratis het essay Een toekomst voor talent! 
Redactie Wander van Es & Kees Verhaar

Een toekomst voor talent!

U kunt het essay aan het einde van de dag gratis afhalen.