Programma

 

09.00 uur Ontvangst met koffie, thee en bezoek aan de informatiemarkt
 
10.00 uur Plenaire opening door dagvoorzitter
Wander van Es, senior adviseur, Sardes.
               
10.10 uur Overhandiging van de publicatie: Een toekomst voor talent! Talentontwikkeling en de 4 O’s: ouders, onderwijs, overheid, ondernemers aan René Peeters, wethouder Gemeente Almere (D66), Jeugd, onderwijs en sport door dagvoorzitter Wander van Es.
                              
10.15 uur Het belang van een actieve lokale overheid bij onderwijs- en jeugdbeleid
René Peeters, wethouder Gemeente Almere (D66), Jeugd, onderwijs en sport.
 
10.30 uur Samen snoeien en bemesten doet de bloem der natie bloeien! Over het bijhouden van onze volkstuin door gemeenten en onderwijs.
Dr. Kees Verhaar, adviseur JSO - Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving & Ontwikkeling en lector Wonen, Zorg en Welzijn, Pro Education.
 
11.00 uur Koffie- en theepauze en bezoek aan de informatiemarkt
 
11.30 uur Eerste ronde deelsessies

 

12.30 uur Lunch en bezoek aan de informatiemarkt
 
13.30 uur Debat over de rol van de lokale overheid en de verhoudingen tot maatschappelijke partners.
Discussianten:
  • Hein van Asseldonk, vicevoorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs. Tevens vice-voorzitter VO-raad.
  • René Peters, wethouder Gemeente Oss (CDA) sociale zaken jeugd en onderwijs.
  • Loek Oomen, voorzitter, College van Bestuur Delta-onderwijs. Tevens voorzitter College van Bestuur Stichting Kinderopvang Oosterhout
  • Dr. Kees Verhaar, adviseur JSO - Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving & Ontwikkeling en lector Wonen, Zorg en Welzijn, Pro Education.
  • René Peeters, wethouder Gemeente Almere (D66), Jeugd, onderwijs en sport.
  • Discussieleider:  Dagvoorzitter Wander van Es

14.30 uur Pauze en bezoek aan de informatiemarkt
 
15.00 uur Tweede ronde deelsessies
 
16.00 uur Gelegenheid tot napraten met een drankje en hapje